Karolien Vaes

Onze-Lieve-Vrouwstraat 36
3020 Herent

 

T. 0479/35.58.34
E.

Onze werking

De procedure van aanmelding tot eindevaluatie

Wanneer een kind in de praktijk wordt aangemeld, dan volg ik altijd dezelfde lijn:

 

  1. Aanmelding: voor een afspraak kan u ons contacteren op het nummer 0479/35 58 34.
  2. Oudergesprek: tijdens dit gesprek wordt er door de ouders informatie gegeven over de algemene ontwikkeling van hun kind en maken de ouders de vraagstelling duidelijk. Ook wordt de problematiek geschetst door de ouders , maar ook gegevens van de leerkracht, het CLB, de huisarts of kinderarts, andere betrokkenen,… worden besproken. Breng daarom zeker alle verslagen van voorgaande onderzoeken over uw kind mee naar dit gesprek. Tijdens dit gesprek wordt ook verduidelijkt wat wij voor het kind kunnen doen.
  3. Testonderzoek: op basis van de informatie uit het oudergesprek wordt een psychomotorisch onderzoek samengesteld dat bestaat uit een ruim aanbod van gestandaardiseerde en genormeerde testen. Deze fase is erg belangrijk. De verschillende testen geven ons immers een duidelijk beeld van de mogelijkheden en moeilijkheden van uw kind. Deze gegevens hebben we immers nodig om een erkenning voor de tegemoetkoming van de therapie bij het ziekenfonds aan te vragen. Indien uw kind een significant zwakkere score op één van de testen behaalt, dan is een verhoogde terugbetaling door de mutualiteit mogelijk. Ook kunnen we op basis van deze gegevens een individueel begeleidingsplan opstellen.
  4. Scoring en verslaggeving: dit gebeurt voor u achter de schermen. We zetten alles op een rijtje en we maken een uitgebreid verslag van uw kind. Hierin vindt u observaties, scores en de conclusies terug. Het verslag bevat alle gegevens die nodig zijn voor een behandelingsadvies bij de kinderarts en de terugbetaling bij het ziekenfonds. Dit verslag krijgen de ouders ook mee om aan de huisarts, leerkrachten, zorgcoördinator, CLB, kinderarts en andere betrokkenen af te geven, om een zo goed mogelijke samenwerking en begeleiding te bekomen.
  5. Adviesgesprek: tijdens deze fase bespreken we de resultaten van de onderzoeken . Ook lichten we het behandelingsverloop toe.
  6. Begeleidingsfase: indien gewenst starten we direct na het adviesgesprek met de begeleiding van uw kind. Dit zal steeds op een individuele manier gebeuren, zo kan de therapie specifiek afgestemd worden op uw kind. Gedurende de behandeling zal er ook voortdurende afstemming plaatsvinden door gerichte observaties en tussentijdse gesprekken met de ouders, de leerkracht, de zorgjuf,…
  7. Evaluatie: elke sessie wordt kort met u besproken, met eventueel richtlijnen voor de thuis- en schoolsituatie. Op regelmatige tijdstippen herevalueren we de behandelingsdoelstellingen en bespreken we de vorderingen van uw kind. Ook worden er evaluatieonderzoeken gepland. De begeleidende arts, de ouders en andere betrokken partijen krijgen hiervan dan een verslag met aangepast advies.