Karolien Vaes

Onze-Lieve-Vrouwstraat 36
3020 Herent

 

T. 0479/35.58.34
E.

Wat is kritische ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx?

Er wordt gekeken naar de diepere oorsprong en complexiteit van de zichtbare problemen.

 

Men vertrekt vanuit een concrete probleemanalyse van de werking van het individuele gedragssysteem als geheel, met zijn verschillende kernaspecten. Van hieruit worden passende uitdagende grensprestaties gekozen, die door het kind als spontaan motiverend en haalbaar ervaren worden.

 

De KOH wil het ontredderde gedragssysteem herstellen en in evenwicht brengen. Daarom heeft ze een blijvend effect op een brede waaier van symptomen die uitingen zijn van een niet optimaal werkend gedragssysteem.

De ontwikkelingstherapeut wil de individuele persoon, in elke situatie en op elke leeftijd, maximale kansen bieden om de eigen mogelijkheden volledig en optimaal te ontplooien.

 

Deze strikt individuele begeleiding gebeurt altijd op maat van de individuele persoon en op zijn tempo. Daarom sluit de therapeut steeds aan op wat het kind nu al is, kan, weet en emotioneel aankan, en niet op wat de omgeving van het kind verwacht, wens of vaak bepaalt en eist. Zo vermijdt men het uitzichtloos indrillen van té moeilijke vaardigheden en leerstof, maar ook wordt de frustrerende verhoging van de prestatiedruk vermeden.

 

De kritische ontwikkelingsbegeleiding houdt rekening met alle, op elkaar betrokken, aspecten van het functioneren: vitaal, motorisch, affectief en cognitief, maar vertrekt steeds vanuit concreet lichamelijke aangrijpingspunten: vitale en emotionele grondspanningen, sensomotorische en cognitief-motorische tekorten.

 

Door het in evenwicht brengen van de niet bewuste en bewuste spanningen in het lichaam wordt gestreefd naar een positieve lichaamsbeleving, die het mogelijk maakt om gemakkelijker alle bewegingsmogelijkheden van het lichaam te ontdekken en te gebruiken. Dit leidt tot een vernieuwend en deugddoend lichamelijk zelfvertrouwen. De nieuwe bewegingsmogelijkheden van het gevoelig gemaakte lichaam vergemakkelijken dan het verkennen, verrijken, uitbreiden en systematisch ordenen van de beweging - en waarnemingsruimte en van de tijdsorganisatie. In de beter geordende en overzichtelijk gemaakte wereld wordt dan gewerkt aan het verbeteren van het doelgerichte handelen en denken, wat het schoolse leren bijvoorbeeld nieuwe kansen geeft.