Karolien Vaes

Onze-Lieve-Vrouwstraat 36
3020 Herent

 

T. 0479/35.58.34
E.

Wat is psychomotoriek?

Psychomotoriek kunnen we vertalen als het samengaan van de geest (psyche) en bewegen (motoriek), van denken en doen of handelen. De uitdrukking ‘al doende leert men’ kent iedereen. Onze bewegingen moeten vanuit het denken gestuurd en gepland worden om gericht te kunnen handelen. Dit vraagt onder andere lichaamskennis, richten van aandacht en motorische planning.

 

Een goede ontwikkeling van de motoriek, zoals stappen, lopen, springen, vormt de basis van alle complexere bewegingen zoals het fietsen, zwemmen, turnen,… Ook de fijnmotorische vaardigheden zijn van belang. Psychomotorische therapie richt zich echter niet alleen op het behandelen van fijn -en/of grootmotorische vaardigheden. Ook vaardigheden als schrijfmotoriek, lateralisatie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie en structuratie, het gestructureerd leren werken, het geheugen, aandacht en concentratie, werkhouding, faalangst,… vallen hieronder (zie ook basispeilers).

 

Problemen in de motoriek kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld en de leermogelijkheden van het kind. Een kind met motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Omgekeerd is het ook zo dat psychische aspecten zoals faalangst of een laag zelfbeeld de motorische processen kunnen verstoren. Zo vroeg mogelijk ingrijpen kan bij veel kinderen dus heel belangrijk zijn.

 

Tijdens beweging ontdekken kinderen hun eigen lichaam en leren ze hun eigen durven en kunnen in te schatten. Aan de hand van bewegingservaringen leert het kind zijn lichaam beter kennen, ze leren al doende het besef van een linker -, en een rechterkant van het lichaam, ze leren zich oriënteren in de ruimte, zich focussen, ook wordt het geheugen en de motoriek gestimuleerd.

 

Met de motorische vorming ontwikkelt ook het besef van tijd en ruimte, het lichaamsbesef, het ritmegevoel,…

 

Een goede basismotoriek (fijne en grove motoriek), lichaamsbesef, lateralisatie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie en structuratie, tijdsperceptie,… zijn enkele basispeilers om te komen tot de schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen,…

 

Psychomotorische therapie richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel, er wordt gewerkt rond de basispeilers (basisvaardigheden) in de ontwikkeling van het kind.