Karolien Vaes

Onze-Lieve-Vrouwstraat 36
3020 Herent

 

T. 0479/35.58.34
E.

TYP TIEN: blind leren typen met tien vingers.

De methode Typ Tien is ontwikkeld vanuit therapeutische inzichten in hoe je het motorisch leren van kinderen kan verbeteren.

 

Typ Tien is compleet het tegenovergestelde van wat je gewoon bent van een typmethode. Er wordt via speelse en kindvriendelijke oefeningen gebruik gemaakt van verschillende leerkanalen samen (visueel, auditief, tactiel, proprioceptief, voorstellingsvermogen, geheugen...) om zo alle toetsen aan te leren en te automatiseren.

 

Er wordt aan elke letter een woord/symbool gekoppeld en aan elke vinger een kleur, om de letters zo beter te kunnen onthouden. De letters worden aan elkaar gekoppeld in zinnetjes, die de kinderen ook goed kunnen onthouden (vb. de vis zwemt in de beek, de fazant zit in het gras en de vogel vliegt naar de top). Dat klinkt logisch. Zeker als we je zeggen dat een beek lager is dan het gras en de top van een berg hoger is dan het gras! TypTien © is een speelse, kindvriendelijke manier om kinderen te leren typen op een computer. De kinderen leren op een 8-tal lessen typen.

 

Typ Tien gaat er trouwens ook van uit dat je motorisch veel sneller een taak kan leren als er geen sprake is van een stresserende tijdsdruk. De nadruk ligt op het motorisch automatiseren van de letters en het juist typen zonder op het toetsenbord te kijken. Tempo is in eerste instantie niet belangrijk, dit komt later wel. De nadruk ligt dus op het vlot leren typen. Dit wil zeggen dat kinderen op een motorisch gemakkelijk manier, met een redelijk tempo en met weinig moeite kunnen typen. Vlot wil ook zeggen dat een kind net zo snel kan typen als hij kan spellen. Je kan nooit sneller typen dan dat je kan spellen!

 

Het blind typen wordt bij deze methode aangeleerd in een verticale organisatie in tegenstelling tot de klassieke opbouw in horizontale rijen. Eén verticale rij vertegenwoordigt één vinger. De r, f en v vormen zo’n verticale rij van letters die met dezelfde vinger getypt worden.

 

Elke les is uitgewerkt in een aantal terugkerende stappen. Zo starten we steeds met een kennismaking met de nieuwe letters en de letterkoppelingen zodat alle leerkanalen aangesproken worden (bijhorend woord, een prentje en een vinger)

 

In de tweede stap gaan we de positie op het toetsenbord bepalen en verwoorden. We gebruiken geheugenspelletjes, invulroosters en zelfs spelletjes met de bal om de koppelingen in te oefenen.

 

Stap drie bestaat uit het opbouwen van het voorstellingsvermogen aan de hand van een verhaaltje en het eigenlijke typen op het toetsenbord.

 

De laatste stap in de les is het ‘blind typen’. We proberen nu de letters te typen zonder naar het toetsenbord te kijken.

 

Deze methode maakt de cursus ook uiterst geschikt voor kinderen met automatisatieproblemen, fijn motorische problemen, leerproblemen, dyspraxie of zelfs dyslexie,…Maar natuurlijk heeft iedereen in onze huidige gecomputeriseerde wereld baat bij blind leren typen.

 

Concreet

 

  • De minimumleeftijd is 9 jaar (derde leerjaar)
  • Eigen laptop nodig
  • Als ouder speelt u een belangrijke en motiverende rol om het oefenen thuis verder te stimuleren: ons advies is 10 à 15 minuten per dag

Meer informatie nodig? Informeer bij Karolien (0479/355834 of )