Karolien Vaes

Onze-Lieve-Vrouwstraat 36
3020 Herent

 

T. 0479/35.58.34
E.

Kinderkinesitherapie

Nieuws

Start groepje typelessen volgens typ tien
Voor meer informatie contacteer
Meer info over Typ Tien Typcursus

 

 

Kinesitherapie wordt niet enkel toegepast bij volwassenen. Ook kinesitherapie bij kinderen wordt frequent toegepast (van baby's tot adolescentie), maar dan spreken we eerder ook termen als ontwikkelingsbegeleiding, psychomotoriek, schrijfmotoriek,…

 

Kinderen ontwikkelen op allerlei vlakken (motorisch, mentaal, sociaal-emotioneel,…) door te bewegen en te spelen. Bij de meeste kinderen gebeurt dit spontaan. Bij sommige kinderen is er echter sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling doordat ze vastlopen in een bepaalde fase van de ontwikkeling.

 

Zo kan het zijn dat uw baby of peuter de motorische mijlpalen minder vlot bereikt (zitten, rollen, kruipen, stappen,…). Of verloopt de fijne of grove motoriek van uw kleuter of kind niet goed (prikken, knippen, kleuren, rijgen, springen, fietsen, coördinatie,…). Andere kinderen hebben moeite met de (voor)schoolse vaardigheden zoals puzzelen, tekenen, de eerste schrijfoefeningen, lateralisatie,… In de lagere school kan het zijn dat uw kind niet mooi schrijft, het tempo niet aankan, ruimtelijk-visuele problemen heeft, problemen heeft met rekenen, geen goede werkhouding heeft, nog niet schoolrijp is, moeite heeft met aandacht en concentratie,…

 

Al deze kinderen kunnen baat hebben met kinesitherapeutische begeleiding (psychomotorische begeleiding, schrijfmotorische ondersteuning, kritische ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx,…). Wij als kinderkinesitherapeuten, hebben de nodige theoretische en praktische kennis om elk kind op een aangepaste manier te begeleiden.